Aby przywrócić urządzenie NVD do ustawień domyślnych, należy:

- przytrzymać przycisk power na przednim panelu przez około 3 sekundy;

- następnie bardzo szybko kilkukrotnie wcisnąć ten sam przycisk aż urządzenie się zrestartuje;

- po restarcie można nadać nowe hasło.