Na serwerze ftp dahua.support w folderze "przydatne pliki"

znajduje się dokument (computer.pdf) zawierający wymagane parametry komputera pc, 

do obsługi kamer w oprogramowaniu. 

Zawiera on zestawienie parametrów maszyny przy odpowiednich potrzebach dekodowania kanałów.