Konfiguracja funkcji ANR (czyli funkcji odpowiedzialnej za uzupełnienie nagrań na dysku rejestratora w przypadku zaniku komunikacji między rejestratorem a kamerą) nie jest zbyt skomplikowana: w zakładce Storage->Schedule zaznaczamy ptaszek przy opcji ANR. Dodatkowy parametr to związany z tym czas, przy czym pamiętać należy iż czas ten oznacza jak długi odcinek archiwum zostanie przywrócony. 120 sekund oznacza więc, że przywrócone zostaną 2 minuty nagrań. Oczywiste jest, iż funkcja ta dla prawidłowego działania wymaga obecności karty SD w kamerze. Na dzień dzisiejszy ANR wspierany jest przez rejestratory sieciowe wszystkich serii.