Jak zresetować kamerę box - HF81200/8331/8281/8231E

        1) Resetowanie: Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 5 sekund.

2) Połączenie szeregowe: Podłącz specjalne złącze 1.2.17.12.0011 do portu szeregowego i zamocuj je.