W rejestratorach z niezależnymi wyjściami monitorowymi (patrz FAQ #11) można - zgodnie z nazwą - ustawić różne podziały na obu wyjściach. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że istnieją dwa warianty:


1) na drugim wyjściu wyświetlamy zawsze to samo, bez sekwencji.


W tym przypadku korzystamy z funkcji dostępnej po uruchomieniu Paska nawigacyjnego. W tym celu przechodzimy kolejno:

Menu->System->General

i zaznaczamy funkcję Navigation Bar.Następnie na monitorze nr 1, przy skierowaniu kursora myszy ku dolnej krawędzi ekranu, pokaże nam się wspomniany Pasek. Na tymże pasku wybieramy monitor nr 2 i ustalamy pożądany podział. 
2) na drugim wyjściu wyświetlamy sekwencję podziałów (lub pojedynczych kamer).


W tym celu Pasek nawigacyjny nie jest nam potrzebny, więc nie będzie konieczne jego włączanie. Wykorzystać należy funkcję Trasy (Tour). Przechodzimy więc kolejno:

Menu->System->Display->TourAby funkcja działała trzeba podjąć następujące kroki:

1) uruchomić (Enabled).

2) ustawić pożądany interwał zmiany podziału (w powyższym przykładzie jest to 5 sekund).

3) wybrać jakie podziały mają się pojawiać (w tym przypadku są to dwie grupy podziałów 2x2, czyli kamery 1 - 4, oraz kamery 9 - 12.


Należy pamiętać, żeby odznaczyć wszystkie te podziały, których nie chcemy na drugim monitorze (czyli Window Split -> View 1, View 4, View 8 itd.) Częstym błędem jest pozostawienie pozostałych podziałów / kamer, a to powoduje, że będą one również wyświetlane na drugim monitorze.