Niekiedy, przy podłączeniu większej ilości kamer do rejestratora, można spotkać się z tytułowym komunikatem. Jego treść reprezentuje dokładny opis problemu, mianowicie przekroczono możliwości dekodowania danego urządzenia. Innymi słowy obciążenie jest tak duże, że procesor rejestratora nie jest w stanie obrobić i wyświetlić strumieni, jakich oczekuje użytkownik. Jak więc ustalić gdzie są granice danego urządzenia? Oczywiście na naszym serwerze znajduje się katalog z plikami zawierającymi dokładne informacje dotyczące wydajności danych modeli:

http://pliki.dahuawiki.pl/Przydatne%20pliki/


Przykładowo: posiadamy rejestrator NVR5216-4KS2. Podłączyliśmy do niego 12 kamer o rozdzielczości 6 Mpx, ale nie wiemy ile tychże kamer możemy wyświetlić na raz w pełnej rozdzielczości. Otwieramy plik dotyczący wydajności NVR. Rzut oka w tabelę: