Problemy z powiadomieniami push

        

Problemy z powiadomieniami push w aplikacji mobilnej mogą wynikać z kilku kwestii:


1. Do połączenia zostało wykorzystane konto "Admin" - w starszych firmwarach (bez obsługi SIP), należy utworzyć dodatkowe konta użytkowników w panelu www stacji bramowej, osobne dla każdego urządzenia mobilnego.2. Powiadomienia nie zostały włączone w aplikacji mobilnej - w starszej wersji opcja włączenia powiadomień była dostępna w konfiguracji dodawanego urządzenia, obecnie (gDMSS Plus 4.20.00 i nowsze) ustawienie to znajduje się w "Message Center" (Centrum Wiadomości):
3. W systemie Android od wersji 6.0 został wprowadzony mechanizm pozwalający oszczędzić energię baterii poprzez wyłączenie transmisji danych dla nieaktywnych aplikacji. Z tego powodu może się zdarzyć sytuacja, w której powiadomienia push nie będą przychodziły na telefon, który jest nieużywany przez 15 minut lub więcej. Aby to tego nie doszło można wyłączyć oszczędzanie energii w opcjach aplikacji mobilnej:


4. W niektórych, szczególnie nowszych urządzeniach mobilnych występują dodatkowe zabezpieczenia blokujące powiadomienia dla poszczególnych aplikacji. Objawiać się to może tym, że w momencie, gdy telefon jest odblokowany (aktywny ekran) powiadomienia przychodzą normalnie, natomiast gdy telefon jest zablokowany (wygaszony ekran) powiadomienia nie przychodzą. Należy wtedy sprawdzić dokładnie ustawienia w telefonie i nadać aplikacji dodatkowe uprawnienia powiadomień. Przykład takich ustawień poniżej


Oraz pod linkiem:


https://eu.community.samsung.com/t5/Urz%C4%85dzenia-Mobilne/Powiadomienia-aplikacji-w-Androidzie-Oreo/td-p/571503Oczywiście powyższe przykłady nie wyczerpują tematu ponieważ w różnych urządzeniach mogą być dostępne różne ustawienia. Może się też zdarzyć, że jakaś aplikacja blokuje powiadomienia itd.