Czasami - np. po awarii - zachodzi potrzeba odczytania nagrań z dysku wyjętego z rejestratora. W pakiecie Toolbox znaleźć można narzędzie Disk Manager, które to właśnie umożliwia takie działanie.