Poniżej znajdą Państwo porty, jakie używane są przez aplikacje mobilne Dahua:


P2P Relay: 8900-8903 TCP port
P2P Server: 8800-8803 TCP/UDP port
P2P AS: 12366 TCP port
WEB: 80, 443 TCP port
GMS: 8180 TCP/UDP port

Oraz na bieżąco losowo wybierane są porty z zakresu 16759-65535.